بایگانی برچسب ها: وحشتناک

سن بیداری جنسی وحشتناک در کودکان امروزی !

  • توسط نوبیدنت
  • 22/01/1397
  • 0
[ad_1] سن بیداری جنسی وحشتناک در کودکان امروزی !      متأسفانه بعضی از والدین، برهنگی را با تمدن اشتباه می گیرند و فکر می کنند که هر چه برهنه تر باشند متمدن تر هستند. در حضور فرزندان پسر و دختر خود به صورت عریان و نیمه عریان حاضر می شوند. برخی از آن ها […]

عواقب وحشتناک فرق گذاشتن بین فرزندان

  • توسط نوبیدنت
  • 08/12/1395
  • 0
[ad_1] رقابت امری است که همیشه بین بچه های یک خانواده وجود دارد. اما ممکن است والدین نیز، با رفتارهای ناخودآگاه خود، به آن دامن بزنند. ما همگی مصرانه بر این باوریم که بین فرزندان خود تفاوتی قائل نیستیم و از صمیم قلب می گوییم: «ما همه بچه هامون رو یک جور دوست داریم.» اما […]